ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
(
speed conversion chart)

μάθετε πως να μετατρέπετε τους χρόνους μιάς αποστάσεως σε άλλη

Ο γενικός τύπος για την μετατροπή από απόσταση d1 σε απόσταση d2 έχει τη μορφή:

t2 = K(x) . t1

όπου x = (d2 d1) / 1000 και Κ(x) είναι μία γραμμική συνάρτηση του x.

1) Αρχική απόσταση 1000 μέτρα: K(x) = 1.01185 + 0.10704 . x

2) Αρχική απόσταση 1100 μέτρα: K(x) = 1.01467 + 0.09567 . x

3) Αρχική απόσταση 1200 μέτρα: K(x) = 1.0051 + 0.08751 . x

4) Αρχική απόσταση 1300 μέτρα: K(x) = 1.00031 + 0.08168 . x

5) Αρχική απόσταση 1400 μέτρα: K(x) = 0.99938 + 0.07438 . x

6) Αρχική απόσταση 1575 μέτρα: K(x) = 0.99824 + 0.06665 . x

7) Αρχική απόσταση 1800 μέτρα: K(x) = 0.99676 + 0.05733 . x

8) Αρχική απόσταση 2100 μέτρα: K(x) = 0.99249 + 0.04881 . x

9) Αρχική απόσταση 2400 μέτρα: K(x) = 0.99678 + 0.04251 . x

10) Αρχική απόσταση 3000 μέτρα: K(x) = 1.012 + 0.0345 . x


Τι κάνουμε για καινούριες, άγνωστες αποστάσεις (π.χ. 1500) ;

α) Αν είναι γνωστή απόσταση προς 1500 τότε ισχύει ένας από τους παραπάνω τύπους.
β) Αν είναι 1500 από μία γνωστή απόσταση (D) τότε ισχύει περίπου K(D - 1500) = 1 / K(1500 - D) και ο τύπος για το Κ(1500 - D) θα είναι ένας από τους παραπάνω.
γ) Αν είναι δύο άγνωστες-καινούριες αποστάσεις (π.χ. 1500 και 1900) τότε μετατρέπεται το 1500άρι σε χρόνο μιάς γνωστής απόστασης (π.χ.1400) διότι Κ(1500 - 1400) ~ 1 / Κ(1400 - 1500) και στη συνέχεια σε 1900άρι με τον τύπο για αρχική απόσταση 1400.

Υπάρχει τύπος και για το παλιό 1000άρι που όμως έχει καταργηθεί τώρα.

cosmicway.net Σεπτέμβριος 2023