Έκλεισαν τον Ελληνικό ιππόδρομο !
31-01-2024, η ανακοίνωση της <<ιπποδρομιακής εταιρείας>>

Το ανοσιούργημα είναι γεγονός.
Διαβάστε την ανακοίνωση της ιπποδρομιακής εταιρείας που βγήκε χτες 30 Ιανουαρίου 2024 στις 21.53 μμ:

Η Ιπποδρομίες Α.Ε. ανακοινώνει τη διακοπή της διοργάνωσης και διεξαγωγής ελληνικών ιπποδρομιών, με ισχύ από τις 30 Ιανουαρίου 2024, καθώς – όπως προβλέπεται από τη Σύμβαση Παραχώρησης – ο μέσος πληθυσμός των εγγεγραμμένων στα μητρώα της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος (ΦΕΕ) ενεργών ίππων είναι κάτω από 300 κατά τα τελευταία δύο συνεχόμενα έτη. Επιπλέον, η εταιρεία ασκεί το συμβατικό δικαίωμα της να καταγγείλει τη Σύμβαση Μίσθωσης του Ιπποδρόμου Αθηνών στο Μαρκόπουλο. Το ακίνητο θα επιστραφεί επισήμως στον ιδιοκτήτη του (ΟΔΙΕ Α.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση) εντός δύο μηνών.

Η ελληνική ιπποδρομιακή δραστηριότητα υπήρξε για δεκαετίες εξαιρετικά ζημιογόνος. Παρά τις σημαντικές μακροχρόνιες προσπάθειες της Ιπποδρομίες Α.Ε. από τη στιγμή που ανέλαβε αυτή τη δραστηριότητα το 2016 και τις συνεχείς μεγάλες επενδύσεις της, οι ελληνικές ιπποδρομίες παρέμειναν ζημιογόνες και μη βιώσιμες. Για την ακρίβεια, οι συνολικές ζημίες της εταιρείας, από το 2016 μέχρι και το 2023, ανέρχονται σε €100,3 εκατομμύρια.

Η Ιπποδρομίες Α.Ε. έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να αναστρέψει την αρνητική κατάσταση που παρέλαβε, καταβάλλοντας κάθε εύλογη και βέλτιστη δυνατή προσπάθεια για την αναβίωση και ανάπτυξη της ελληνικής ιπποδρομιακής δραστηριότητας. Ειδικότερα, από το 2016, η εταιρεία επένδυσε περισσότερα από €32 εκατομμύρια για την ανάπτυξη μιας ελκυστικής προϊοντικής πρότασης, υπερβαίνοντας κατά πολύ τις συμβατικές υποχρεώσεις της σε διάφορους τομείς.

Μεταξύ άλλων, η Ιπποδρομίες Α.Ε. αναβάθμισε τις εγκαταστάσεις στο Μαρκόπουλο και ανέλαβε πλήρως τη συντήρηση τους. Επί σειρά ετών, παρείχε αυξημένα έπαθλα ιπποδρομιών, σε επίπεδο υπερδιπλάσιο των συμβατικών υποχρεώσεων της, καθώς και πλήθος κινήτρων για την αγορά ίππων από τους ιδιοκτήτες, συμπεριλαμβανομένων δημοπρασιών ίππων και δανείων με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους.

Ακόμη, θέσπισε διαδικασίες και υιοθέτησε διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές, με γνώμονα την ενίσχυση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της ανταγωνιστικότητας των ιπποδρομιών. Επίσης, εκσυγχρόνισε το στοιχηματικό προϊόν και το έκανε διαθέσιμο σε όλο το εύρος του δικτύου καταστημάτων ΟΠΑΠ, ενώ υλοποίησε εκτενείς δραστηριότητες marketing, διαφήμισης, δημοσίων σχέσεων και προώθησης, ώστε να βελτιώσει την εικόνα των ελληνικών ιπποδρομιών και να προσελκύσει νέα κοινά και πελάτες.

Δυστυχώς, οι ελληνικές ιπποδρομίες και η στοιχηματική δραστηριότητα γύρω από αυτές συνέχισαν να φθίνουν σημαντικά, επιφέροντας μια μη αναστρέψιμη κατάσταση, γεγονός που επίσης αναδεικνύεται από τη δραματική μείωση του ενεργού ιππικού πληθυσμού. Σήμερα, ο αριθμός των ενεργών δρομώνων ίππων στο Μαρκόπουλου φτάνει τους 172. Συνεπώς, εκλείπουν οι συνθήκες για τη διασφάλιση της ομαλής διοργάνωσης και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών ιπποδρομιών.

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εργαζόμενους της και τους επαγγελματίες που σχετίζονται άμεσα με τις ελληνικές ιπποδρομίες (ενεργοί αναβάτες και αναβάτες προπόνησης), οι οποίοι ανέρχονται συνολικά σε 75 άτομα, η Ιπποδρομίες Α.Ε. θα μεριμνήσει για τον περιορισμό του αντίκτυπου των εξελίξεων σε αυτούς.

Συγκεκριμένα, για τους εργαζόμενους της Ιπποδρομίες Α.Ε., η εταιρεία θα υλοποιήσει μια σειρά μέτρων στήριξης, βάσει της εργασιακής κατάστασης τους (μόνιμη ή μερική απασχόληση). Για τους ενεργούς αναβάτες και τους αναβάτες προπόνησης, η εταιρεία θα προσφέρει αποζημιώσεις που θα αντανακλούν τις δραστηριότητες τους κατά την προηγούμενη χρονιά, καθώς και δωρεάν πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης υγείας για έναν χρόνο.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι η ευζωία των ίππων που σταβλίζονται στις εγκαταστάσεις του Μαρκόπουλου παραμένει προτεραιότητα για την εταιρεία. Στο πλαίσιο αυτό, θα δοθεί η δυνατότητα δωρεάν παραμονής των ίππων στους στάβλους για ένα μήνα. Επιπλέον, όσον αφορά τη μεταφορά των ίππων σε άλλες ασφαλείς εγκαταστάσεις εντός της ελληνικής επικράτειας, η Ιπποδρομίες Α.Ε. θα επιδοτήσει μέρος του κόστους μεταφοράς για τους ιδιοκτήτες που διαθέτουν έως πέντε ίππους.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις παραπάνω δράσεις θα κοινοποιηθούν από την εταιρεία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη εν ευθέτω χρόνω.

Η Ιπποδρομίες Α.Ε. έχει ήδη ενημερώσει σχετικά με τις παραπάνω εξελίξεις όλους τους εταίρους που εμπλέκονται με τη Σύμβαση Παραχώρησης, τη Σύμβαση Μίσθωσης και τις ελληνικές ιπποδρομίες. Για τους πελάτες και τους πράκτορες της εταιρείας, διευκρινίζεται ότι η παροχή αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος για τις ξένες ιπποδρομίες (από Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Νότιο Αφρική) συνεχίζεται κανονικά μέσω του δικτύου καταστημάτων ΟΠΑΠ.
 
Η αλήθεια

Ο ΟΠΑΠ πήρε τις ιπποδρομίες το 2014 για να διώξει τον Κόκκαλη και δαπάνησε 40 εκατομμύρια γι αυτό. Τίποτα άλλο δεν τον ενδιέφερε, δέχθηκε και τους όρους-λαιμητόμο του ΤΑΙΠΕΔ.
Για τις ιπποδρομίες αυτές καθ΄ εαυτές η πολιτική του ήταν "ότι αρπάξουμε".
3-4 εκατομμύρια επί πλέον για να τις βάλει στο internet με ADW δεν έδινε. Μην μου πείτε ότι η κάπως καλύτερη ενημερωτική ιστοσελίδα σε σχέση με αυτήν του ΟΔΙΕ ήταν ... επένδυση. 5-10 χιλιάρικα κάνει αυτό το πράγμα.
Όσο για τις αποδόσεις του στοιχήματος εξευτελίστηκαν, σε τρόπο ώστε να μην μπορούμε να παίξουμε αφού θα χάναμε τα λεφτά μας χωρίς καμία πιθανότητα κέρδους.
Γεγονός είναι ότι αν έπαιζε ο κόσμος δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Θα είχαν να πληρώσουν και το ΤΑΙΠΕΔ και τα έπαθλα και όλους. Αλλά κατάφεραν να περιθωριοποιήσουν το ιπποδρομιακό στοίχημα στον χείριστο δυνατό βαθμό.

Το κράτος ήταν βέβαια εχθρικό ταυτόχρονα.
Το ΤΑΙΠΕΔ δεν έκανε πίσω. Επέβαλε χαράτσια που δεν θα μπορούσε να τα πληρώνει ο παλιός ιππόδρομος των 7.5 εκατομμυρίων εβδομαδιαίου τζίρου και φυσικά όχι ο οπαπικός των 300 χιλιάδων.

Η ιπποδρομιακή κοινότητα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα.
Μέχρι τα άλογα έβγαλε στην πλατεία Συντάγματος αλλά δεν συγκινήθηκε κανένας.
Το μεγάλο λάθος τους όμως ήταν το 2012-13, πριν την ιδιωτικοποίηση διότι ενώ έβλεπαν τι πάει να κάνει το ΤΑΙΠΕΔ μας έλεγαν ... "έρχονται οι Γάλλοι και θα μας χαρίσουν χίλια άλογα".
Και πάλι δεν θα τους έδιναν σημασία βέβαια αν έκαναν προς την κυβέρνηση τις σωστές παραστάσεις που έπρεπε να κάνουν, αλλά οι κουταμάρες που ακούγαμε τότε ήταν εξοργιστικές.

Τώρα το μπαλάκι είναι στο κράτος.
Θα νοικιάσει το Μαρκόπουλο σε μιά εταιρεία που φτιάχνει τζάμια είναι η πρόβλεψη - καθώς ο χώρος είναι ιδανικός για την αποθήκευση αυτού του είδους των εμπορευμάτων.
Εμείς ελπίζουμε μόνο σε κάποιο μαγικό θαύμα.
 
Η θλιβερή ιστορία των τελευταίων 22 χρόνων

Η ιστορία αυτών των χρόνων είναι θλιβερή.
Θα πω ένα-ένα τα αίτια, τα λάθη που έγιναν και τις παραλείψεις, τα σημαντικά και τα λιγώτερο σημαντικά.

1ον) Το ποδοσφαιρικό στοίχημα
----------------------------------------------

Κάποτε ο ιππόδρομος ήταν το κυρίαρχο αθλητικό στοίχημα.
Το ΠΡΟΠΟ της εποχής Ζωγοπούλου-Δημητράκη Σεφτελή-Πασόκ δεν ήταν φτωχός συγγενής αλλά ήταν ένα κλικ παρακάτω.
Η πρώτη εποχή οργανωμένου προκαθορισμένου ποδοσφαιρικού στοιχήματος ήταν από το 1994 ως το 2000, η εποχή "Παρασκευά - Τζέννινγκς". Δεν επηρέασε πολύ.
Αλλά στη συνέχεια μετά το "πάμε στοίχημα ΟΠΑΠ" και την εμφάνιση των ιντερνετικών εταιρειών στοιχήματος ο ανταγωνισμός έγινε σκληρός.
Εγώ από το 2006 και μετά παρατηρούσα τους φίλιππους στα πρακτορεία σιγά-σιγά να "κάνουν νερά". Οι συ-ζητήσεις άρχισαν να περιστρέφονται γύρω από το ποδοσφαιρικό στοίχημα "παίξαμε εκείνο - έγινε εκείνο - κερ-δίσαμε - χάσαμε ...".
Τη δικιά μου ιστορία σας την έχω ξαναπεί. Αφορά το ιστορικό ΠΑΟΚ - Παναχαϊκή 3-5 του 1973. Ήμουνα φοιτη-τής στο Λονδίνο, μέρες πασχαλινών διακοπών των μαθημάτων, πήρα το φέρρυ μποτ Δευτέρα πρωϊ από Ντό-βερ για Καλαί. Στο κατάστρωμα βλέπω μιά εφημερίδα Times που άφησε κάποιος. Τη σηκώνω και λέω "για να δούμε αν γράφει τα Ελληνικά".
Πράγματι στην τελευταία σελίδα κάτω από τα φαρμακεία τα είχε με ψιλά γράμματα. Διαβάζω PAOK 3 - Pana-haiki 5 και λέω "ωχ, αμάν !".
Κάντε την αντιδιαστολή τώρα με το σήμερα: Το παιχνίδι Κυριακή βράδυ θα ήταν live στην τηλεόραση αλλά και στο internet και θα μπορούσαν να το δουν όλοι, από δω μέχρι το Περού.
Επίσης να το στοιχηματίσουν μονό αποδεκτό.

Πως θα τα βγάλει πέρα ο ενοχοποιημένος Ελληνικός ιππόδρομος ;
Στην Αγγλία τουλάχιστον παίζει και ο βασιλιάς, εδώ είναι ενοχοποιημένος αλλά και δεν έχει κόσμο.

2ον) Ο ιπποδρομιακός πληθυσμός
--------------------------------------------------

Στις ένδοξες μέρες του ιπποδρόμου, το 2002, έκανα μία δημοσκοπική έρευνα πόσοι είναι οι ενεργοί φίλιπποι που παίζουν από μέσα από το ιπποδρόμιο ή από τα πρακτορεία.
Τους έβγαλα 25,000.
Λίγες μέρες μετά ο ΟΔΙΕ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα μιάς δικιάς του παρόμοιας δημοσκοπικής έρευνας και τους έβγαλε 35,000. Διευκρίνισαν όμως οι του ΟΔΙΕ ότι αυτοί μέτρησαν όλους όσους ασχολήθηκαν έστω και κατ' ελάχιστον με το ιπποδρομιακό στοίχημα τα τελευταία χρόνια.
Ήταν-είναι μικρός πληθυσμός λοιπόν. 25,000 θα γέμιζαν το γήπεδο μιάς επαρχιακής ομάδας Β' εθνικής αν πάει καλά και διεκδικεί άνοδο στη Super League.
Αυτός ο πληθυσμός είχε όμως τότε λεφτά και έπαιζε.
Στην εποχή του μνημονίου και μετά και λεφτά δεν υπήρχαν και ο πληθυσμός μειώθηκε αισθητά.
Ειδικά τα τελευταία χρόνια είμαστε πολύ λίγοι.
Την τελευταία χρονιά ΟΔΙΕ, το 2015, παρατηρούσα τα πρακτορεία να έχουν 15 πελάτες κατά μέσο όρο τις μέρες των Ελληνικών ιπποδρομιών και 7-8 τις μέρες των ξένων Γαλλο-αγγλικών ιπποδρομιών (τους μισούς δηλαδή).
Την πολύ πρόσφατη εποχή ΟΠΑΠ, το 2023, έβλεπα 5-6 στις Ελληνικές και 0 έως 1 στις ξένες.

Γιατί δεν έγιναν προσπάθειες να αυξηθούν οι φίλιπποι ;
Λένε μερικοί για τη διαφήμιση που δεν έγινε. Δεν έγινε αλλά το αμφισβητώ. Η διαφήμιση βοηθάει ένα καινούριο προϊόν - όπως ήταν ο ιππόδρομος το 1926. Πολύ λιγώτερο θα βοηθήσει ένα παλιό προϊόν.
Το έχω παρατηρήσει εγώ ο ίδιος.
Είχα βάλει παιδιά στον ιππόδρομο του Φαλήρου να μοιράζουν διαφημιστικά φυλλάδια για την ιπποδρομιακή ιστοσελίδα μου (το cosmicway.net).
Τα παρακολουθούσα και στα διαλείμματα τα κέρναγα μπύρες-σουβλάκια. Την πρώτη μέρα λοιπόν όλοι έπαιρ-ναν από ένα φυλλάδιο και το κοίταγαν με κάποιο ενδιαφέρον. Την δεύτερη το 15%, την τρίτη το 2%.
Γιατί ; Γιατί ήξεραν πλέον τι ήταν αυτό που διαφημιζόταν και τους άρεσε-δεν τους άρεσε τι να τους χρησιμεύ- σει το φυλλάδιο ;
Έτσι πήγαν χαμένα και τα λεφτά που δόθηκαν από τον ΟΔΙΕ για την γνωστή τηλεοπτική διαφήμιση της εποχής της 35χρονης ...

Κάτι που δεν έγινε ποτέ ήταν να μεριμνήσουν οι διοικήσεις και οι εκδότες να βγάλουν ένα σοβαρό βιβλίο για να μαθαίνει ο κόσμος το ιπποδρομιακό στοίχημα.
Ο ιππόδρομος είναι δύσκολος. Για να αποκτήσει κανείς τις γνώσεις και την αναλυτική ικανότητα σκέψεως του ιπποδρόμου είναι δύσκολο. Σε αντίθεση με το ποδόσφαιρο που θέλει δέκα-είκοσι λεπτά.

(*) Σε σχέση με τις διαφημίσεις μου λένε φίλοι ότι υπάρχουν και οι θεματικές διαφημίσεις, π.χ. για το ντέρμπυ, για το κύπελλο ταχύτητας, για το κύπελλο πρωτοχρονιάς με σποτ στην τηλεόραση. Πράγματι δεν θα ήταν σαν τη διαφήμιση της ... 35χρονης αυτά - το κάνει και το "πάμε στοίχημα" κάθε φορά που πλησιάζει μουντιάλ ή γιούρο. Αλλά το κόστος ; Ήταν ποτέ στα κιλά του ιπποδρόμου αυτό το κόστος ;

3ον) Μαρκόπουλο-πρακτορεία
--------------------------------------------

Η απόφαση του 2002 να πάνε τον ιππόδρομο στο Μαρκόπουλο ήταν μεγάλο λάθος.
Δεν επηρέασε άμεσα τον όγκο του στοιχήματος αλλά σιγά-σιγά είχε ένα πολύ αρνητικό αποτέλεσμα.
Ποιός θα πάει εκεί άπό την Αθήνα ;
Με τη συγκοινωνία θέλει δύο ώρες, σύνολο τέσσερεις μαζί με την επιστροφή.
Οι 3000 επισκέπτες του Φαλήρου της μετά τοταλιζατέρ εποχής έγιναν 300 !
Δεν γίνεται κανείς φίλιππος από τα πρακτορεία.
Οι πράκτορες δεν ξέρουν - δεν έχουν χρόνο να βοηθήσουν ώστε να φτιάξουν τις λεγόμενες ... τοπικές ιππο-δρομιακές κοινότητες.
Αλλά και δεν τους αρέσει αυτό το πράγμα ! Το μόνο που ακούμε είναι "κάντε ησυχία σας παρακαλούμε πολύ γιατί ενοχλείτε τους παίκτες του κίνο".
Και φυσικά κάνουμε απόλυτη ησυχία - ποιός μπαίνει σε ένα κατάστημα και δεν σέβεται τις επιθυμίες του κατα- στηματάρχη ;

4ον Γκανιότες-φόροι
-----------------------------

Η γκανιοτο-φορομανία ξεκίνησε κάπου στα 1996.
Θυμάμαι ήταν ανήμερα της επισκέψεως Κλίντον στην Αθήνα που ο ΟΔΙΕ έβγαλε ανακοίνωση ότι ... "πρέπει να αυξήσουμε τη γκανιότα".
Γιατί ; Έτσι για πλάκα.
Δεν έγινε τίποτα τότε αλλά το επαναλάμβαναν κατά καιρούς.
Μέχρι που φτάσαμε στο 2010 που επεβλήθη ο ειδικός φόρος στα κέρδη και λίγο αργότερα άρχισαν να αυξά-νουν και την εσωτερική γκανιότα του ιπποδρόμου.
Έτσι βέβαια μειώνονται οι επιστροφές των παικτών.
Σαν δικαιολογία ακουγόταν ότι "δεν θα το καταλάβουν - θα παίζουν το ίδιο".
Αλήθεια είναι αυτό, όσο και να μην το πίστευε κανείς τότε είναι αλήθεια.
Το καλοκαίρι του 2009 έγινε μία απεργία των πρακτόρων. Δεν ήθελαν τον ειδικό φόρο που κάπως μειώθηκε στη συνέχεια και τελικά ξεκίνησε η εφαρμογή του τον Μάϊο του 2010.
Στην απεργία λοιπόν παίχτηκε στοίχημα μόνο στο Μαρκόπουλο μέσα και στο κρατικό πρακτορείο της Χαλ-κοκονδύλη.
Πήγα Χαλκοκονδύλη, όχι για να παίξω, αλλά για να δώ την κίνηση.
Πήγα αποφασισμένος να κάνω απόλυτη ησυχία, μήπως και υπάρχουν τίποτα ... υπέρ του φόρου εκεί και με προπηλακίσουν !
Τι είδα λοιπόν ; Πρώτον είχε δημιουργηθεί το αδιαχώρητο παρά τον καύσωνα που επικρατούσε ! Δεύτερον η ατμόσφαιρα ήταν απόλυτα φιλική και συζητάγαμε ότι θέλαμε χωρίς φόβο. Τι παρατήρησα λοιπόν ; Ότι υπήρχαν πολλοί που δεν ήξεραν τίποτα ούτε για το φόρο που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση (Καραμανλή) ούτε για την απεργία. Νόμιζαν ότι η απεργία είχε γίνει επειδή οι πράκτορες τσακώθηκαν μεταξύ τους στο σωματείο !
Άρα πράγματι, έτσι είναι.
Τι ισχύει όμως πρακτικά ;
Ισχύει αυτό που -κατά παράφρασιν- είχε πει ο Αβραάμ Λίνκολν.
Μπορείς να κοροϊδέψεις κάποιον αλλά δεν μπορείς να κοροϊδέψεις τα λεφτά που υπάρχουν στην τσέπη του.
Η χασούρα αυξάνεται, πάρτο κάτω το ιπποδρομιακό στοίχημα.

Αυτά τότε. Επί εποχής ΟΠΑΠ οι αποδόσεις στο στοίχημα μειώθηκαν πιό δραματικά - σε σχέση με τα τελευταία χρόνια ΟΔΙΕ. Δεν ξέρω γιατί. Δεν μοίραζαν τα λεφτά ή κάτι άλλο συνέβαινε ;

5ον) Απουσία ιντερνετικής πλατφόρμας στοιχηματισμού
---------------------------------------------------------------------------------

Εν έτει 2024 ο Ελληνικός ιππόδρομος (πρώην ιππόδρομος από σήμερα) ήταν ο μόνος που δεν είχε ιντερνετι-κή πλατφόρμα στοιχηματισμού (ή σύστημα advance deposit wagering - ADW όπως το λένε οι Αμερικάνοι).
Εκεί που είχε φτάσει το ιπποδρομιακό στοίχημα ήταν η μόνη (δεν υπήρχε άλλη) ελπίδα για μία μερική ανάκαμψη, ίσως και αρκετή για να γίνει κάπως κερδοφόρος.
Αυτό, μάθαμε, στοιχίζει περί τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Δεν μας ενημέρωνε κανένας σχετικά, μας πληροφόρησαν από μέσα από την Αυστραλιανή Tabcorp τελικά.

6ον Μνημόνιο και ... μεταμνημόνιο
--------------------------------------------------

Η εποχή "λεφτά υπάρχουν" έχει περάσει.
Στα πρακτορεία έβλεπα παίκτες που επί σειρά ετών έβγαζαν κατοστάρικα από το πορτοφόλι για να ποντάρουν σε μία κούρσα, να βγάζουν τώρα 10-12 ευρώ.

7ο Κακή διαχείριση ξένου προγράμματος
-----------------------------------------------------------

Την εποχή ΟΔΙΕ το ξένο ιπποδρομιακό πρόγραμμα με Ελληνικό κουμπαρά πλήρωνε.
Μόνο το γκανιάν δεν έπαιζε γιατί ήταν μικροσκοπικό το ταμείο.
Με τον κοινό κουμπαρά οι αποδόσεις έπεσαν - φυσιολογικό αυτό αφού ανταγωνιζόμαστε τους Αγγλο-γάλλους μεγαλοπαίκτες που ξέρουν πιό καλά τις ιπποδρομίες τους.
Εκτός αυτού καταργήθηκε και το δίδυμο - τρίο.
Σε ερωτήσεις που έκανα τόσο προς τον ΟΠΑΠ όσο και προς τους Άγγλους δεν πήρα ποτέ καμία απάντηση.
Λογικά τους συνέφερε, θα γινόταν μεγαλύτερο στοίχημα και όχι οι ... μηδέν έως ένας πελάτες στα πρακτορεία που αναφέρω πιό πάνω.
Με το μεγαλύτερο στοίχημα, μεγαλύτερη προμήθεια γι αυτούς.
Υπάρχει κάποιος ειδικός λόγος ; Δεν τον λένε.

8ο Χείριστο τηλεοπτικό πρόγραμμα
---------------------------------------------------

Κανένας δεν θέλει να βλέπει τους πάμπλουτους ιδιοκτήτες να παρελαύνουν στην τηλεόραση μετά από κάθε ιπποδρομία.
Δεν είναι ούτε ο Αλμέϊδα, ούτε ο Γιοβάνοβιτς που θέλουμε να τους ακούσουμε χάσει-κερδίσει η ομάδα μας.
Ο κόσμος είναι φτωχός, δεν του αρέσει η επίδειξη πλούτου.
Φυσικά Άγγλοι-Γάλλοι-Αμερικάνοι δεν το κάνουν αυτό, ή τουλάχιστον πιό σεμνά.
Εδώ έχει επικρατήσει το στυλ αφού δεν υπάρχουν μάνατζερς - μόνο παπαγαλάκια.

Γιατί μετά από όλα αυτά θέλουμε εμείς οι παλιοί φίλιπποι τον ιππόδρομο και θα μας λείψει ;
Γιατί το ιπποδρομιακό στοίχημα είναι ένα πνευματικό παιχνίδι σαν το σκάκι.
Το ποδοσφαιρικό στοίχημα δεν μας συγκινεί.
Στο ποδοσφαιρικό στοίχημα αν πει ο μπουκ ότι οι πιθανότητες είναι 50-30-20 πάει και να πει ότι είναι 50-30-20.
Πλην εξαιρέσεων ίσως, εντάξει υπάρχουν και οι εξαιρέσεις.
Επομένως τείνει να μην υπάρχει "value bet" - τείνει να παίζουμε κίνο, ρουλέτα.
Από παλιά είναι γνωστό αυτό για τη μπάλα αλλά στον ιππόδρομο δεν είναι έτσι.
Στον ιππόδρομο αν ο αντίπαλος μας είναι ο μπουκ πάλι έχουμε να κάνουμε με τους υπολογισμούς του βέβαια.
Αν είναι αμοιβαίο το στοίχημα το ίδιο κάνει και αντίπαλος μας είναι αυτή τη φορά η συλλογική ευφυϊα του πλή-θους.
Αλλά δεν είναι ίσα κι όμοια.
Ένα "τσαφ" που θα το "στανιάρει" το έμπειρο μάτι μπορεί να σε πληρώσει και 10 προς 1 και 20 προς 1 - ή του-λάχιστον έτσι ήταν την παλιά καλή εποχή.
Δυστυχώς όμως η παλιά καλή εποχή δείχνει ότι πέρασε ανεπιστρεπτί.
Το δε κράτος και βέβαια είναι ανάλγητο. Μας λένε ότι "ακόμα και αν έχετε δυνατότητες ανάπτυξης είσαστε ξεπαρεού - θα σας στραγγαλίσουμε στους φόρους - να παίζετε όλοι kino".